Special proposal

משלוח מארה"ב לישראל

.Meest Corporation Inc שולחת חבילות לישראל בדרך האוויר לסניף הדואר של הנמען.

ללקוחות המתגוררים באמריקה ומעוניינים לשלוח חבילות לישראל

  • המשקל המינימלי למשלוח חבילות לישראל בדרך האוויר הוא 5 ק"ג (11 פאונד) עם משקל מקסימלי של 20 ק"ג (44 פאונד)
  • כל חבילה מבוטחת בחברה תמורת 60 דולר אמריקני. הסכום המרבי של ביטוח נוסף עבור חבילות הוא 800 דולר אמריקני;
  • ניתן לשלוח פריטים לשימוש אישי וסחורות לא מסחריות בשווי של פחות מ-75 דולר אמריקני* משולח יחיד לנמען יחיד באותו משלוח ללא מכס. אם ערך תכולת החבילה חורג ממגבלה זו, החבילה תוערך מבחינת עלויות המכס.
  • יש לספק כתובת דוא"ל ומספר טלפון של הנמען. אחרת, החבילה לא תימסר

אם אין נציג של .Meest Corporation Inc באזורך, תוכל לשלוח חבילה דרך Meest באופן הבא:

  • הירשם בפורטל Meest
  • רשום את החבילה באופן מקוון על ידי בחירה באחת מהאפשרויות:

1. משלוח באמצעות UPS/FedEx - ניתן לשלוח את החבילה ל-Meest דרך כל סניף UPS/FedEx.

2. איסוף של UPS מהבית - איסוף החבילה שלך מהבית על ידי שליח מהחברה השותפה שלנו UPS.

  • שלם עבור החבילה באינטרנט
  • הדפס את הברקוד שתקבל לאחר עיבוד החבילה והדבק אותו על הקופסה

אם בחרת באפשרות 'מסירה דרך UPS/FedEx', בקר בכל סניף שהוא של UPS/FedEx ומסור את החבילה לעובד בסניף הדואר. הם יסרקו את החבילה ויעבירו אותה ל-Meest.

אם בחרת באפשרות 'איסוף של UPS מהבית', המתן לשליח של השותפה שלנו UPS ותן לו את החבילה. הוא יסרוק את החבילה ויעביר אותה ל-Meest.

*שתי חבילות או יותר שנשלחו מאותו ספק לאותו לקוח תוך עד 72 שעות ייחשבו כמשלוח יחיד שפוצל, ומסי יבוא יחושבו לפי הערך המצטבר של כל הסחורה / המשלוח הזה. יבוא משלוח של סחורה בשווי כולל של 75 דולר אמריקני עד 500 דולר אמריקני חייב במע"מ של 17%.

חשוב! כל משלוח שמגיע לישראל עובר בדיקת מכס. לכן, כל פריט בחבילה חייב להיות מוצהר על ידי השולח בהצהרת המכס CN23 המציינת את ערכו האמיתי, שנמצאת באחריותו הבלעדית של השולח.

ניתן לשלוח פריטים לשימוש אישי וסחורות לא מסחריות בשווי של פחות מ-75 דולר משולח יחיד לנמען יחיד באותו משלוח ללא מכס. אם ערך תכולת החבילה חורג ממגבלה זו, חבילה כזו תוערך מבחינת עלויות המכס.

שתי חבילות או יותר שנשלחו מאותו השולח לאותו הנמען תוך 72 שעות ייחשבו כמשלוח יחיד שפוצל. מסי יבוא יחושבו על סמך הערך המצטבר של כל הסחורה במשלוח הזה. יבוא משלוח סחורה בשווי כולל של 75 דולר אמריקני עד 1000 דולר אמריקני חייב במע"מ של 17%. .

עמילות מכס המוצעת על ידי דואר ישראל

שחרור קולקטיבי - עבור סחורות בשווי של עד 1,000 דולר אמריקני שאינן דורשות היתרי יבוא:

עמלת שחרור מהמכס ברישום הקולקטיבי כאשר הפריט פטור ממכס

35.10 ש"ח כולל מע"מ

עמלת שחרור מהמכס ברישום הקולקטיבי לסחורות החייבות במכס

70.20 ש"ח

חיוב בגין הקצאת אשראי עבור סחורות החייבות במכס

2% מסך העמלות או מינימום 20 ש"ח מע"מ

השתתפות בדמי כניסה קולקטיביים לסחורות החייבות במכס

35.10 ש"ח

העברת ניירת עבור סחורות שבידי המכס

81.90 ש"ח כולל מע"מ

אריזה, משקל ונפח

מידע חשוב

חוקים ותקנות ספציפיים לכל מדינה לפי מדינות המוצא והיעד

delivery-icon

שלח אלינו דרך FedEx

פרטים
delivery-icon

פריטים אסורים

פרטים
delivery-icon

פריטים מוגבלים

פרטים
delivery-icon

ציות לחוקים

פרטים
delivery-icon

משקל ממדי

פרטים
delivery-icon

הצהרת מכס

פרטים